signer : Mohammad Bagheri Web Theme : Www.Theam.TK Theme Name : Dkhtare Asemooni Theme System : BlogFa --> دلنوشته های یکتا - صادق هدایت</دلنوشته های یکتا - صادق هدایت
دلنوشته ها ، مطالب زیبا ، شعر , سخن بزرگان ، همه چیز از همه جا، ...


فاحشه را خدا فاحشه نکرد؛

آنان که در شهر نان قسمت می کردند،

او را لنگ نان گذاشته اند،

تا هر زمان که خود لنگ هم آغوشی ماندند،

او را به تکه نانی بخرند .

" صادق هدایت "


+
تاريخ ۹۱/۰۳/۱۵ساعت 20:52 نويسنده یکتا |